Hocoma Erigo

Ürünün Özellikleri

Nörolojik hastaların erken rehabilitasyonunda güvenli ve hastayı aktif olarak uyaran teröpatik başarının anahtarıdır.Erigo,bisiklet hareketi ile vertikalizasyon ve fonksiyonel elektrik stimülasyonunun kombinesidir.

  • Erken ve güvenilir mobilizasyon,
  • Hastanın farkındalığının artması,
  • Yoğun bakım süresinin kısalması,
  • Kullanıcı dostu.