Antiviral/Antibakteriyel Solunum Filtreleri

COMPEX® FIXX ™ 1.0

GBO HiTop

Kinesiotape

Noraxon

Cefar TENS

Aircast A60

İntelect ® RPW 2

Redcord

Med4 Elite

COSMED Cihazları Sterilizasyon & Dezenfeksiyon İşlemleri

COSMED Cihazları Sterilizasyon & Dezenfeksiyon İşlemleri

COVID-19 Süreci ve Normal Süreçte Temizlik, Dezenfeksiyon Talimatları

Temizlik ve dezenfeksiyon talimatları, enfeksiyonları kontrol etmek ve hasta güvenliğini sağlamak için temel öneme
sahiptir. Kalıntı, partikül ve kontamine ajanların aspirasyonu hayati tehlike oluşturur. Bu el kitabında, ATS ve ERS
tarafından geliştirilen kurallara uymanızı önemle tavsiye ederiz (bkz: “Akciğer Hacim Ekipmanları ve Enfeksiyon
Kontrolü” - ERS / ATS ATÖLYE RAPORU SERİSİ, Avrupa Solunum Dergisi 1997; 10: 1928 - 1932). Önce ekipman
iyice temizlenirse sıvı dezenfeksiyon kullanılabilir (tükürük / balgam damlacıkları kalmaz). Ağızlıklarla çalışırken,
tükürük veya balgam maruz kalan ekipmanları temizlerken ve özellikle kan alırken tek kullanımlık eldivenler
giyilmelidir. Laboratuvar personeli her hastanın testinden önce ellerini yıkamalıdır. Yüksek riskli bulaşıcı hastalıkları
olan hastaları test ederken (örn. Tüberküloz, çok ilaca dirençli stafilokok) özel önlemler alın. Bu durumlarda, bu tür
testlerin klinik ihtiyacı riskleri haklı çıkarmalıdır.