Hocoma Lokomat Pro v6

Hocoma Lokomat Pro v6

okomat- Çok sayıda küçük adım, büyük gelişimleri tetikleyebilir.

Nöroplastisiteye dayalı “göreve-özgü öğrenme” kavramı, sürekli tekrarlamalar ve yoğun eğitimler sayesinde, günlük hayatın aktivitelerinin, eğitimle elde edilebileceğini ve geliştirilebileceğini savunmaktadır.

Robotik Lokomat terapisi, bu talebi karşılar ve Gelişmiş Performans Geri Bildirimli, yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisine imkan verir.

Robotik lokomasyon terapisi

 • Fonksiyonel hareket ve duyusal stimülasyon, MS ( multiple sclerosis),serebral palsi ya da diğer nörolojik hastalık ya da hasarın yanı sıra , felç, spinal kord hasarı, travmatik beyin hasarının akabinde, nörolojik hastanın rehabilitasyonunda, önemli bir rol oynar.
 • Manuel eğitimle birlikte, yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin yönetilmesi için, yeterli bilgiye sahip personel bulunmalıdır. Ayrıca bu terapide emek yoğundur ve nispeten kısa eğitim seanslarına imkan vermektedir.
 • Ayrıca manuel olarak yardım edilen yürüyüş terapisi, özellikle obez hastalar ya da spastik hastalarda dürtücü ve motive edici olabilir,
 • Lokomat terapisi, özellikle zorlayıcı hastalarda yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin tek bir fizyoterapist tarafından yönetimine imkan verir,

Yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisi

Lokomat, robotik yürüme ortezi ve gelişmiş vücut ağırlık destek sisteminin bir koşu bandı ile kombine edilmesinden oluşur.

 • Tekerlekli sandalyedeki hastalar, koşu bandındaki rampa üzerinden kullanıcı refakatinde Lokomat içerisine kolaylıkla alınırlar.
 • Bilgisayar kontrollü motorlar, koşu bandının hızı ile tam olarak senkronize çalışırlar, hastanın bacağını fizyolojik yürüme paternine uygun, yürüme siklusu boyunca hareket ettirir.
 • Elverişli kullanıcı arayüzü terapistin Lokomat’ı kolaylıkla çalıştırabilmesine imkan verir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için eğitim parametrelerini ayarlar.
 • Otomatik çalışma terapistin fiziksel olarak yorulmasını engeller, uzun ve etkili terapi seansları gerçekleştirmeye imkan verir.

Tam dinamik vücut ağırlık destek sistemi fizyolojik yürüme eğitimini optimize eder

 • Dinamik düşük durağanlıklı süspansiyon sistemi, hastanın tam olarak açılmasına izin verir ve optimize edilmiş duyusal stimülasyon için daha fizyolojik yürüyüşü destekler.
 • Sürekli olarak ayarlanabilir vücut ağırlık destek sistemi hafif hastalar ve çocukların eğitimlerinin kolaylaştırılmasını destekler.
 • Otomatik hasta kaldırma ve indirme işlemi eğitimi kolaylaştırır ve terapi seansı boyunca, gerçek zamanlı ayarlamalara izin verir.
 • Vücut ağırlık destek sistemi, hastanın ihtiyaçlarına göre tam olarak ayarlanabilir ve uygun bir eğitim ortamı yaratır.

Gelişmiş fonksiyonel lokomosyon terapisi, hastanın ihtiyacına göre programlanabilmektedir.

Lokomat, yürüyüş bozukluğu olan hastaların, bir koşu bandı üzerinde, yürüme hareketlerine yardım eder ve yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisi ile hasta inceleme ve geri bildirim araçlarını kombine eder.

Terapi tabanlı Lokomatın faydaları

 • Güdümlü robotik yürüme ortezi, geniş bir aralıkta eğitim imkanı sağlayan bir koşu bandı üzerinde, hastanın alt ekstremitelerine kılavuzluk eder.
 • Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim seansları sayesinde hızlı ilerlemeler, manuel treadmill eğitimi ile mukayese edilemez.
 • Terapistin fiziksel yorgunluğunu ortadan kaldırır.
 • Tek terapist kullanım için yeterlidir.
 • Hasta yürüme aktivitesi, kolay bir şekilde denetlenir ve değerlendirilir.
 • Yürüyüş modeli ve rehber güç fonksiyonel eğitime uyum sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına gore bireysel olarak ayarlanabilir.
 • Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu.
 • Değerlendirme ayarları hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesine imkan verir.
 • Eğer gerekirse kolay bir şekilde robotic terapiden manuel yürüme terapisine geçiş yapılabilir.

Lokomat Pro- Hasta değerlendirme yüksek motivasyon vet gelişmiş kontrol stratejileri, artırılmış Performans Geri Bildirimi ve ek işlevsellikler hastalarınızın bireysel isteklerine hizmet etmeniz için lokomasyon terapi programlarınıza destek olur.

Hastaya özel rehber güç kontrolü sayesinde artırılmış motivasyon

 • LokomatPro, robotic yürüme ortezleri üzerine direkt monte edilmiş kuvvet dönüştürücüleri yoluyla hasta aktivitesinin ölçülmesini sağlar.
 • Her bacak için ayrı,sürekli olarak ayarlanabilir rehber güç rehabilitasyonun ileri aşamalarında ya da unilateral felç hastalarının eğitimlerinde rehber gücün azaltılmasıyla daha yoğun çalışılabilmesi için hastanın cesaret kazanmasını sağlar.
 • Entegre biyolojik geri bildirim sistemi, hastanın yürüyüşünü izler, bunun yanı sıra, aktif katılımda hastayı motive etmek için, gerçek zamanlı görsel performans geri bildirimi sağlar.

Pediatrik Ortez ile Lokomat®Pro

Peridatrik Ortez ile Lokomat Pro, fonksiyonel lokomasyon terapi imkanı sağlar ayrıca şimdi serebral palsi, travmatik beyin hasarı ya da diğer nörolojik bozukluklara sahip çocuklar için.

Çocuklar için geliştirilmiş fonksiyonel lokomasyon terapisi

Pediatrik Robotik Yürüme Ortezi ile Lokomat Pro, bir koşu bandı üzerinde çocuklar için yoğun yürüme terapisini otomatikleştiren, ilk defa kullanılan yürüme ortezidir.

 • Pediatrik Ortez ile LokomatPro, çocuk hastalar için konforu ve optimal uyumluluğu sağlar ve yetişkinler için üretilmiş versiyonla aynı faydaları sağlar.
 • Özel emniyet kemeri ve kelepçe takımı, küçük hastalar için kusursuz uyumluluk sağlar.
 • Lider pediatrik rehabilitasyon kliniklerinde başarı ile uygulanmaktadır.

Lokomat, klinik ortamlarda kolaylıkla kurulur ve yaklaşık 4 yaşından itibaren, yürüyüş bozukluğu olan çocuk hastaların rehabilitasyonları için başarı ile kullanılmaktadır.

Dr. med. Beat Knecht, Affoltern Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Zürih Üniversitesi Çocuk Hastanesi, İsviçre:

“ Lokomasyon terapisinin böyle bir seviyede ilerleme kaydedebileceğini hiç düşünmüyorduk, bizim klinik deneyimimiz çok pozitif ”

Çok yönlü, becerikli, kullanımı kolay - bir Lokomat hepsine uyar

Lokomat, pediatrik veya yetişkin robotik ortezlerle uyumludur. Mevcut sistemler, robotik yürüme ortez tiplerinin her birisine uyum sağlamak için güncellenebilir. Güncellemeden sonra, robotik yürüme ortezi birkaç dakika içinde terapist tarafından değiştirilebilir.

 • Lokomat Pro, yaklaşık 350-470 mm femur boyuna ve 290-510 mm pelvis genişliğine sahip yetişkin hastalar için kullanılabilir.
 • Pediatrik Robotik Yürüme Ortezi ile Lokomat Pro, yaklaşık 86 cm hasta boyuna ( 210-350 mm femur boyu ve 170-280 mm pelvis genişliği ) sahip küçük hastalar için kullanılabilir.
 • Kolay değiştirilebilir ve ayarlanabilir Lokomat Robotik Yürüme Ortezleri, yetişkinler ve çocuklar için optimize edilmiş lokomasyon terapisi sunar.

FreeD Modülü

Opsiyonel FreeD Modülü pelvisin transvers rotasyolarına ve lateral translasyonlarına izin vererek terapiyi güçlendirir.
Hasta ağırlığını duruş fazındaki bacak üzerine tamamen aktararak kor kasları aktive olur ve bağımsız yürümenin tekrar öğrenilmesinde elzem olan denge faktörünü deneyimlenir.