Cosmed Solunum Fonksiyon Cihazları Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İşlemleri

Cosmed Solunum Fonksiyon Cihazları Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İşlemleri

Diğer Cosmed Ürünleri Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünleri

Cosmed Solunum Fonksiyon Cihazları Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İşlemleri

COVID-19 Süreci ve Normal Süreçte Temizlik, Dezenfeksiyon Talimatları
Temizlik ve dezenfeksiyon talimatları, enfeksiyonları kontrol etmek ve hasta güvenliğini sağlamak için temel öneme
sahiptir. Kalıntı, partikül ve kontamine ajanların aspirasyonu hayati tehlike oluşturur. Bu el kitabında, ATS ve ERS
tarafından geliştirilen kurallara uymanızı önemle tavsiye ederiz (bkz: “Akciğer Hacim Ekipmanları ve Enfeksiyon
Kontrolü” - ERS / ATS ATÖLYE RAPORU SERİSİ, Avrupa Solunum Dergisi 1997; 10: 1928 - 1932). Önce ekipman
iyice temizlenirse sıvı dezenfeksiyon kullanılabilir (tükürük / balgam damlacıkları kalmaz). Ağızlıklarla çalışırken,
tükürük veya balgam maruz kalan ekipmanları temizlerken ve özellikle kan alırken tek kullanımlık eldivenler
giyilmelidir. Laboratuvar personeli her hastanın testinden önce ellerini yıkamalıdır. Yüksek riskli bulaşıcı hastalıkları
olan hastaları test ederken (örn. Tüberküloz, çok ilaca dirençli stalokok) özel önlemler alın. Bu durumlarda, bu tür
testlerin klinik ihtiyacı riskleri haklı çıkarmalıdır.
Bu kılavuzda belirtilen tüm servis işlemleri kaliye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Pony FX, Microquark’ın yapımında
kullanılan tüm malzemeler toksik değildir ve hasta veya operatör için herhangi bir güvenlik riski oluşturmaz.
Cihazın temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve muayenesinden önce, cihazın kapatılması ve adaptörlerin besleme
şebekesinden çıkarılması gerekir. En yüksek ölçüm doğruluğunu garanti etmek için türbini periyodik olarak
dezenfekte etmenizi öneririz. Tek kullanımlık antibakteriyel ltreler kullanın veya her testten önce hasta ile
temas halindeki her parçayı dezenfekte edin.

Dezenfeksiyon sırasında: Ekipmanın dış yüzeylerinde alkol veya gluteraldehit içeren başka sıvılar kullanmayın.
Polikarbonat plastiklere zarar verebilirler ve sağlıksız maddeler üretebilirler. Cihazın pleksiglas bileşenleri üzerinde
aşındırıcı tozlar veya alkol veya amonyak içeren cam temizleyiciler kullanmayın. Ekipmanın hiçbir parçasını buharla
otoklavlamayın. Optoelektronik okuyucuyu batırmayın.

Dezenfekte edici çözeltinin hazırlanması için aşağıdaki öneriler alınmaktadır:

APIC (Enfeksiyon Kontrol ve Epidemiyoloji Profesyonelleri Derneği): Dezenfektanların Seçimi ve Kullanımı için
APIC Kılavuzları;
William A. Rutala, PhD, MPH, CIC. American Infection Control, Journal.24, N.4, s.331 / 342, Ağustos 1996
Dezenfeksiyon çözeltisi olarak aşağıdaki yöntemler önerilmektedir:
A. Sodyum hipoklorit% 0.5 (5000 ppm) 24 saat içinde taze olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Bu çözelti, 9 ölçü suya 1 ölçü ev tipi ağartıcı (% 5,25 sodyum hipoklorit) miktarında hazırlanmalıdır.
B. Sodyum hipoklorit% 1 (10000 ppm), 30 gün içinde kullanım için taze olarak hazırlanmıştır. Bu çözelti 4 ölçü
suya 1 ölçü ev tipi ağartıcı ilave edilerek kolayca hazırlanabilir.