ESWT Cihazları

Kronik ağrıya sebep olan durumlar için non-invaziv tedavi

Anestezi,cerrahi Ya Da İlaç Tedavisi Gerektirmez

Taşinabilir, pratik ve etkilidir

P Maddesinin Salinimini Sağlar

  • Bu mekanizmalardan biri,ağrı medyatörü ve büyüme faktörü olan p maddesinin salınımıdır.Shockwave etkisi ile P maddesinin salınımı bir taraftan analjezik etki sağlarken,diğer taraftan kan damarlarının genişlemesine,kan dolaşımının stimüle edilmesine ve yeni kemik doku oluşumuna katkıda bulunur.Nitrik Oksit ayrıca vazodilatör etki sağlar ve anjiyogenezde önemli rol oynar.
  • Kısaca ağrı bölgesine uygulandığında shockwave’in kan dolaşımında artış sağlayarak ve iyileşme sürecini başlatarak analjezik etki oluşturduğu bilinmektedir.

Cox Ii Enzimini Engeller

  • Enflamatuar enzimler COX II’nin engellenmesi ile shockwave anti-enflamatuar bir etki yaratır.Bu etki herhangi bir enflamatuar sürecin zayıflamasına neden olur.

Hücresel Savunmayı Başlatır

  • Shockwave, serbest radikallerin salınımını sağlayarak,vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan endojen hücre savunmasını güçlendirir.

Sinir Liflerinin Hiperstimülasyonunu Sağlar

  • Bilimsel çalışmalar shockwave’in bir başka şekilde daha etki ettiğini göstermektedir. Sinir liflerinin aşırı uyarılması ağrı artışını bloke eder,ağrının stimüle edilmesi ile analjezik etki oluşur. (Kapı Kontrol Teorisi)