DIERS formetric 4D

DIERS formetric 4D

DIERS formetric 4D

Fonksiyonel Omurga ve Postür Analizi
DIERS formetrik 4D analiz sistemi, insan omurgasının hızlı statik ve dinamik (fonksiyonel) optik ölçümüne izin verir. İşlem radyasyonsuz ve temas etmeden çalışır. Vücut statiği, duruş, skolyoz ve spinal deformitelerin her biçiminin objektif analizi için sayısız klinik parametre gösterilebilir. Yeni 4D teknolojisi, ölçme hassasiyetini (4D ortalaması) artırmak ve duruşsal varyanslardan kaçınmak için fonksiyonel klinik ölçüm teknolojisine öncülük etmektedir.
Formetrik sistem, müşterilerimizle işbirliği içinde 25 yılı aşkın bir süredir çeşitli üniversitelerde ve enstitülerde geliştirilmektedir. Bu çalışmalar, skolyoz için takip edilen hastalar üzerindeki yüksek x-ışını yükünü azaltmak ve x-ışınlarının yerini alacak bir prosedür geliştirilmesi amacıyla başladı.
Yıllar geçtikçe, uygulama spektrumu büyük ölçüde genişletildi. Ayakkabı inlay fonksiyonunun kontrol ölçümleri veya bacak uzunluğu eşitsizliğinin eşitlenmesi gibi yeni uygulamalar geliştirildi ve diş hekimleri, osteopatlar vb. gibi yeni hedef gruplar açıldı. Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile birlikte geliştirilen ve patentli olan 4D teknolojisi şu anda DIERS formetrik 4D'de kullanılmaktadır ve omurga, omuz, pelvis vb. için fonksiyonel analiz ve lokomosyon çalışmalarına izin vermektedir.

Klinik Uygulamalar

• Skolyoz
• Skolyotik malpositeler
• Pelvik pozisyonlar
• Kranio-mandibular disfonksiyonlar (CMD)
• Kifoz / Lordoz
• Sırt ağrısı hastaları
• Bacak uzunluğundaki farklılıklar
• Ayak malpositeleri
• Fonksiyonel ve Dinamik Ölçümler
• Hareket Asimetrileri

Hastalar için faydaları

▪ Radyasyonsuz yöntem
▪ Anında ölçüm sonuçları
▪ İstediğiniz sıklıkta tekrarlanabilir
▪ Terapötik seçeneklerin derhal önerilmesi
▪ Genişletilmiş bilgiler ile yeni ölçüm yöntemi