Medi Orthopaedics Medi Slk 90°

Medi Orthopaedics Medi Slk 90°

Ürün Özellikleri:

Eksternal rotasyon desteği
Endikasyon:
Posterior omuz stabilizasyonu ya da çok yönlü instabilite sonrası post-operatif immobilizasyon
Travmatik posterior omuz dislokasyonu sonrası konservatif bakım
Anterior kapsül dönmelerinde veya anterior ve posterior omuz instabilitelerinde immobilizasyon
Tuberculum majus yırtılmalarında konservatif bakım
Latissimus dorsi transferi

Etki Mekanizması:
Posterior kapsülü optimum pozisyonda tutacak şekilde omuzun 90 ̊ frontal düzlemde pozisyonlanmasını sağlamak
Özellikler:
Anatomik şekle sahip yastık güvenli pozisyonlama sağlar
Bant sistemleri sayesinde kayma engellenir
El, el bileği ve dirseğin post-operatif pasif ve aktif mobilizasyonu sağlanır