DIERS 4D posture Lab

DIERS 4D posture Lab

DIERS 4D posture Lab

Vücut dengesinin analizi için kompakt bir çözüm
İki ölçüm sistemi DIERS formetrik 4D ve DIERS pedoscan kombinasyonu ile spinal formu, pelvis pozisyonunu, ayağın altındaki basınç koşullarını ve vücut ağırlık merkezini eşzamanlı olarak incelemek mümkündür.
Bu eşzamanlı ölçüm, örneğin; duruş düzeltici tabanlıklarla uygun tedavinin yapılması için değerlidir.

Klinik Uygulamalar

▪ Postür bozuklukları
▪ Postür Testleri (Matthiass Test / Flamingo Testi)
▪ Ayak malpositeleri
▪ Duruş düzeltici tabanlık tedavisi
▪ Ortez veya protez ile tedavi
▪ Nörolojik Testler (ör. Romberg-Testi)