Medi Orthopaedics Medi 4c Flex

Medi Orthopaedics Medi 4c Flex

Ürün Özellikleri:

B-fast kilitli hiperekstansiyon korsesi

Endikasyon:
Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyonu
Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon
Stabil olmayan vertebral gövde kırıklarının açık cerrahisi sonrasında geçici ortotik bakım
Operasyona uygun olmayan spinal tümör ve metastazlarında sürekli ortotik bakım
Vertebral gövdelerin tümör ve metastazlarının cerrahisi sonrasında post-operatif bakım
İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım

Etki Mekanizması:
Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagittal düzlemde stabilizasyon sağlar
Subklavikular ekstansiyon pedleriyle rotasyonel stabilite sınırlanır
Stabil yapı iskeleti ve lateral fleksiyonu kısıtlar
Özellikler:
Oturma sırasında daha fazla konfor sağlayan hareketli kalça barı
Yan bar uzunlukları opsiyonel olarak ayarlanabilen 4 beden
Yeni geliştirilmiş B-fast kilit ile kolay kullanım
Göğüs barlarının genişliği ayarlanabilir