medi Classic Kidz

medi Classic kidz

İmmobilizasyon desteği

Endikasyonlar

· Post operatif imobilizasyonlarpost
operatif ağrı durumları
· Patella çıkıkları sonrası
Etki Şekli/Özelllikler:
· Diz immobilizasyonu

Etki Şekli/Özelllikler

· Diz immobilizasyonu