medi ROM Kidz

medi ROM Kidz

Fleksiyon ekstansiyon ayarlı
ve imobilize fonksiyonlu kapsamlı
diz desteği

Endikasyonlar

· Diz operasyonları sonrası
· Diz incinmeleri sonrası
imobilizasyon ve sonrasında
mobilizasyon
· Kollateral bağların zedelenmesi
veya cerrahi müdahale sonrası
güvenli ve emniyetli
stabilizasyon

Etki Şekli/Özelllikler

·Diz ekleminin kollateral stabilizasyon
·Operasyon sonrası immobilizasyon
·Kontrollü mobilizasyon