Medi Orthopaedics Medi 3c

Medi Orthopaedics Medi 3c

Ürün Özellikleri:

Ratchet kilitli 3-nokta hiperekstansiyon korsesi

Endikasyon:
Lomber, orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
Scheuermann hastalığındaki hiperkifozis
Lomber ve torasik omurgada operasyona uygun olmayan vertebra kırıklarının konservatif tedavisi
Geçici post-operatif bakım

Etki Mekanizması:
Omurganın ekstansiyonu (torakolomber bileşke)
Özellikler:
Yeni patentli Ratchet kilit: basit ve güvenli kullanım
Yeni Ratchet kilit sayesinde kolayca korseyi kapatabilme
Ayarlanabilir sternal ped vücut hareketlerine dinamik adaptasyon sağlar
Hafif malzeme ve bası bölgelerindeki pedler ile kolay kullanım