medi Armschlinge Kidz

medi Armschlinge Kidz

Omuz sabitleme desteği

Endikasyonlar

· Omuz cerrahisi sonrası
immobilizasyon
· Omuz çıkıkları

Etki Şekli/Özelllikler

· Omuz, üst kol ve dirsekte stresi
azaltır, rahatlık sağlar
· Omza adapte olur ve kolda
immobilizasyon sağlar