Cosmed Q-NRG

Diğer İndirekt Kalorimetre Ürünleri

Cosmed Q-NRG

Klinik ve insan performansı uygulamaları için metabolik sistemlerin tasarımında dünya çapında lider olan COSMED tarafından piyasaya sürülen Q-NRG, mekanik olarak ventile edilen veya spontan olan hastalarda, veya sağlıklı kişilerde Dinlenir Enerji Harcamasının (REE) ölçümü için özel olarak tasarlanmış ilk İndirekt Kalorimetredir. Q-NRG, COSMED'in yoğun bakım ünitelerinde beslenme desteği alanında dünya standartlarındaki enstitülerle işbirliği sonucu elde edilen eşsiz bir üründür. Bu işbirliği, kullanımı kolay ve aynı zamanda indirekt kalorimetri teknolojisinin tüm tipik sorunlarını (ısınma süresi, gaz kalibrasyonu yok, vb.) çözmek için doğru bir metabolik sistemin geliştirilmesini mümkün kıldı.

Q-NRG, bireysel beslenme destek planları geliştirmek ve bu planları glisemik kontrolü
iyileştirecek, kalış süresini azaltacak ve nihayetinde yoğun bakım ünitesindeki masrafları azaltacak şekilde optimize eden en iyi araçtır.

Ventilatör Yöntemi

Q-NRG, mekanik olarak havalandırılmış hastalarda (% 70'e varan bir FiO2 ile) Dinlenme Enerji Harcamasını (REE) ölçebilir. Hasta Kiti, ventilatör parametrelerini (Vt, RF, VE) ölçmek için hasta devresine seri olarak yerleştirilmiş tek kullanımlık bir flowmetre içerir. İki adet tek kullanımlık örnekleme hattı (HME filtresine ve ventilatör çıkışına bağlanmıştır), soluk ile alınan ve verilen gaz örneklerinin hareketini sağlayarak, inspiratuar ve ekspiratuar O2 / CO2 konsantrasyonlarının ölçülmesini sağlar.

Canopy Yöntemi

Canopy hood ile indirekt kalorimetre, kendiliğinden solunum yapan hastalarda REE'yi ölçen altın standard tekniğidir. Hastanın solunan gazları, “canopyhood” içinde bilinen bir hava akışıyla seyreltilir (küçük ve büyük boylarda mevcuttur). Seyreltme akışı ve O2 / CO2 konsantrasyonlarının ölçümü, VO2 ve VCO2'nin hesaplanmasını sağlar. Her test, tek kullanımlık bir örtü (büyük veya küçük) ve bir anti-bakteriyel filtre kullanır.

Yüz Maskesi Yöntemi

Kendiliğinden solunum yapan bireylerde bir Yüz Maskesi ile yapılan REE ölçümleri, Canopy Hood kullanılamadığında (özel konular, klostrofobik vb.) kullanılabilir. Bu test modalitesi sırasında tekrar kullanılabilir oro-nazal yüz maskesi (5 boyutta mevcuttur) hastaya yerleştirilir ve rahat bir başlıkla sabitlenir. Havalandırma parametrelerini ölçmek için yüz maskesine bir harici türbin flowmetre bağlanır.