medi Manumed Kidz

medi Manumed kidz

Stabilize splintli bilek desteği

Endikasyonlar

· Bilekte burkulma/zorlanmalar
· Bilekte post operatif
imobilizasyon
· Bilek tendonlarında
enflamasyon veya başka
bozukluklar
· Romatizmal bozukluklarda
inflamatuar fazlar

Etki Şekli/Özelllikler

· Bilekte stabilizasyon