Cosmed Fitmate MED

Diğer Kardiopulmoner Egzersiz Test (CPET) Ürünleri

Ürün Özellikleri

Tanı İçin Kardiyopulmoner Değerlendirme Sistemi!

  • Maksimal oksijen alımı (VO2max) ve MET ölçülür.
  • Egzersiz Kapasite ve Anaerobik Eşik sınıflandırılması
  • Fick denklemi için beslenme değerlendirme ve dinlenme VO2
  • Tam Spirometri (FVC, SVC, MVV vs)
  • Kardiyovasküler Risk analizi için çoklu skorlama
  • Vücut-kompozisyon ve Kilo Yönetimi
  • Standart Stres EKG testi arayüzlü