Medi Orthopaedics Collamed

Medi Orthopaedics Collamed

Ürün Özellikleri:

Fleksiyon/ekstansiyon limitasyonlu uzun, fonksiyonel soft brace 

Endikasyon:
Kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisi
Çapraz bağların hafif instabiliteleri
Menisküs yaralanmaları
Diz ekleminin travmatik ve dejeneratif deformiteleri
Kronik instabilite 

Etki Mekanizması:
Ayarlanabilir physioglide menteşesi ile hiperekstansiyonun engellenmesi ve hareket açıklığının sınırlandırılması
Uzun yan barlar sayesinde çok iyi kollateral stabilizasyon
Kompresif ve propriyoseptif etkili soft brace

Özellikler:
4-zincir bağlantısı prensibini temel alan polisentrik physioglide menteşeler
Ön ve popliteal açıklıklara sahip çepeçevre saran dizaynı ile mükemmel uyum
Esnek, hava geçiren ve nem uzaklaştırıcı özelliğe sahip medi Airtex materyal
Temas sporlarında sorunsuz kullanım
0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊ açılarda ekstansiyon limitasyonu
0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊, 60̊, 75̊, 90̊, 120̊ açılarda fleksiyon limitasyonu
0̊, 10̊, 20̊, 30̊, 45̊ açılarda immobilizasyon
Anatomik olarak önceden hazırlanmış medial yan barlı sağ ve sol versiyonları bulunmakla birlikte universal versiyonu her iki tarafta da kullanılabilir