H/P/Cosmos Sirius

Diğer Laktat Ölçüm Cihazı Ürünleri

Ürün Özellikleri

   • Enzimatik – amperometrik ölçüm metodu,
   • 10 sn içinde hızlı ölçümleme,
   • Yalnızca 0.5 ul gerekli kan örneği,
   • Otomatik fill-stop,
   • 250 adet sonuç kaydı,
   • %3...8 Standart Sapma (konsantrasyona bağlı olarak),
   • Minimum +5° … maksimum +45° sıcaklık,
   • 0.5 … 25.0 mmol/l ölçüm aralığı,
   • %85 maksimum nem.

Opsiyonel Aksesuarlar